پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان نامه

سال تصویب

استاد راهنما

1

بررسی شیوع مولکولی ویروس هرپس سیمپلکس و آدنوویروس در نمونه های چشمی کونژکتیویت در بیماران مراجعه کنندگان به درمانگاه چشم بیمارستان رازی، شهر بیرجند

1401

داوود جوانمرد

2

بررسی شیوع مولکولی ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در بافت جفت موارد زایمان پره ترم و سقط خود به خودی شهرستان بیرجند در سال 1401

1401

داوود جوانمرد

3

بررسی اثر ضد قارچی تیموکینون خالص و کپسوله شده در نانوذرات کیتوزان بر روی سویه های استاندارد کاندیدا و سمیت سلولی در شرایط آزمایشگاهی

1401

فاطمه نیکومنش

4

بررسی شیوع عفونت روتاویروس در کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال حاد، بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 99-1398

1400

شکوه غفاری

5

بررسی میزان شیوع هایپرگلایسمی و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران بستری شده به علت ابتلا به کووید-19 در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند در سال 1399

1400

مسعود ضیائی

6

مقایسه میزان موفقیت روش های کانوشنال و ملکولی در تشخیص عوامل پاتوژن بیماران مبتلا به مننژیت اثبات شده بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند از سال 1390 تا 1399

1400

مسعود ضیائی

7

بررسی فعالیت ضد باکتریایی و کاتالیستی نانو ذرات اکسید روی دوپ شده با نقره (ZnO-Ag ) سنتز شده با عصاره میوه شاه بلوط هندی

1400

مسعود یوسفی

8

سنتزوبررسی اثرات ضد باکتریایی وفعالیت کاتالیستی نانو ذرات اکسید منیزیم دوپ شده با نقره (MgO-Ag)

1400

مسعود یوسفی

9

سنتز و بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذره نقره سنتز شده با عصاره دانه بارهنگ

1400

مسعود یوسفی

10

بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تولید بیوفیلم در کلبسیلا نومونیه جدا شده از بیمارستان‌های امام رضا (ع) و ولیعصر (عج) علوم پزشکی بیرجند در سال 1400

1400

مسعود یوسفی

11

بررسی اثرات ضد باکتریایی و سایتوتوکسیک نانو ذره نقره سنتز شده با عصاره برگ مریم گلی طبسی

1400

مسعود یوسفی

12

تهیه اینفوگرافی پزشکی راههای تشخیصی و درمانی 30 بیماری شایع عفونی

1400

فرشید عابدی

13

بررسی ترکیبات شیمیایی، اثرات آنتی اکسیدان و ضد میکروبی اسانس گیاه نقودشک

1400

امیر توکلی کارشک

14

بررسی اثرضدباکتریایی نانو ذره سنتز شده باعصاره برگ گیاه گرگ تیغ

1400

امیر توکلی کارشک

15

بررسی سرولوژیکی عفونت توکسوپلاسما گوندی، بین زنان در محدوده سن باروری مراجعه کننده به مرکز جامع سلامت شهر بیرجند در سال 1400-1399

1400

امیر توکلی کارشک

16

بررسی اثر ضد قارچی عصاره ی آویشن کوهی (Thymus kotschyanus); تأثیر بر میزان بیان ژنهای CDR1 وCDR2 به روش Real time PCR در ایزوله های کاندیدا آلبیکنس

1400

فاطمه نیکومنش

17

بررسی اثر مهار کنندگی فارنزول بر روی تشکیل بیوفیلم گونه های استاندارد باکتریایی و قارچ مخمری کاندیدا با استفاده از روش تترازولیوم در محیط آزمایشگاهی

1400

فاطمه نیکومنش

18

بررسی تنوع بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی بیمارستان های رازی و ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1398-1399

1399

زهره آذرکار

19

ارتباط سایتومگالوویروس و ایسکمی حاد میوکارد-یک مطالعه ی مورد شاهد

1399

زهره آذرکار

20

بررسی شدت علائم مرتبط با استرس پس از سانحه روانی (PTSS) و عوامل مرتبط با آن دربیماران مبتلا به.COVID-19

1399

آزاده ابراهیم زاده

21

بررسی فراوانی و عوامل پیش بینی کننده بر آرتریت عفونی حاد در بیماران دارای علائم التهابی مفصل

1399

آزاده ابراهیم زاده

22

بررسی وضعیت سرواپیدمیولوژیک ویروس آبله مرغان در دانشجویان 18 تا 25 سال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

1399

شکوه غفاری

23

بررسی اثربخشی واکسیناسیون نوزادی هپاتیتB در افراد زیر22سال روستای اسفندیار

1399

مسعود ضیائی

24

شناسایی و تعیین گونه کاندیدیاهای دهانی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در شهر بیرجند، در سال 1400-1399

1399

مسعود ضیائی

25

بررسی شیوع هپاتیت B در بین اعضای خانواده ی مبتلایان به هپاتیت B در روستای اسفندیار

1399

مسعود ضیائی

26

مقایسه فروانی عفونت توکسوپلاسما گوندیی در افراد با سوء مصرف مواد مخدر و گروه کنترل در شهرستان بیرجند

1399

مسعود ضیائی

27

بررسی شیوع سرمی هپاتیتA در افراد زیر 45 ساله ی روستای اسفندیار

1399

مسعود ضیائی

28

بررسی اثرات ضدباکتریایی و سایتوتوکسیک لووفلوکساسین بارگیری شده بر روی نانوذرات متخلخل سیلیکا در ترکیب با تانیک اسید

1399

مسعود یوسفی

29

بررسی فراوانی انگل های روده ای در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا بیرجند در سال 1400

1399

امیر توکلی کارشک

30

سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گل راعی و بربرین و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن

1399

امیر توکلی کارشک

31

بررسی اثر مهارکنندگی عصاره آبی گیاه بنه (Pistacia atlantica) برروی ایزوله های اشریشیا کلی پاتوژن و کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه های ادراری و واژینال در محیط ازمایشگاهی

1399

فاطمه نیکومنش

32

بررسی فاکتورهای خطر در بروز مقاومت دارویی نمونه های کاندیدا آلبیکنس جداشده از بیماران مبتلا به ولواواژینیت کاندیدیایی

1399

فاطمه نیکومنش

33

شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از ناحیه ژنیتال در زنان مبتلا به واژنیت کاندیدایی با استفاده از روش مولکولی Multiplex PCR

1399

فاطمه نیکومنش

34

بررسی میزان شیوع اختلال هیپر استوزاسکلتی ایدیوپاتیک منتشر بر اساس سی تی اسکن ریه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصردر سال 1398

1399

قدسیه آذرکار

35

بررسی اثر سین بیوتیک فمی لاکت بر روی پیامدهای بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه(بهبودی بالینی، آزمایشگاهی و عوارض) در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند از مهر98 تا اسفند99

1398

آزاده ابراهیم زاده

36

بررسی عوامل باکتریایی شایع و عوامل خطرمرتبط باعفونت خون و مقایسه مقاوت بالینی و آزمایشگاهی عوامل اتیولوژیک در بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 1398

1398

مجید زارع بیدکی

37

بررسی فراوانی عفونت آدنوویروس 40 و 41 در کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال حاد، بستری شده در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 99-1398

1398

شکوه غفاری

38

بررسی مدل تجویز انتی بیوتیک توسط پزشکان عمومی شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بیرجند در سال 1397

1398

فرشید عابدی

39

بررسی مقایسه ای میزان یادگیری و ارتباط با بیماران در رشته تخصصی پزشکی خانواده مبتنی بر دو روش آموزش بر محیط کار و آموزش در بخش های بیمارستانی از دیدگاه دستیاران و دانش آموختگان در سال تحصیلی98-97

1398

فرشید عابدی

40

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ مهاری ﻋﺼﺎره آبی الکلی(هیدروالکی) بخش های مختلف گیاه کهورک (Prosopis farcta) ﺑﺮ روی بر روی پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس به صورت In vitro

1398

امیر توکلی کارشک

41

بررسی شیوع توکسوپلاسما گوندی در مراجعین به بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند در سال 1397

1398

امیر توکلی کارشک

42

بررسی اثر عصاره الکلی گیاه افدرا (E.gerardiana)درغلظت‌های مختلف بر روی باکتری‌ استرپتوکوکوس موتانس و کاندیدا آلبیکنس در محیط آزمایشگاهی

1398

فاطمه نیکومنش

43

برآورد مقادیر DAP در معاینات رادیوگرافی نوزادان نارس بخش NICU بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 98

1398

قدسیه آذرکار

44

بررسی شیوع آنوریسم آئورت شکمی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کروناری(بالای 50%)

1398

قدسیه آذرکار

45

بررسی شیوع کلونیزاسیون روده ای با انتروباکتریاسه تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف درنوزادان بستری در NICU بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند.

1397

محمدحسن نمائی

46

بررسی چگونگی رعایت استانداردهای آموزش بالینی مربوط به کلینیک سرپایی، راندهای آموزشی و گزارش صبحگاهی، در بخش‌های داخلی، اطفال و زنان بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند- 1397

1397

زهره آذرکار

47

مقایسه تاثیر مدل آموزش درمانگاهی SNAPPS و مدل تلفیقی GSR در پرورش صلاحیت‌های بالینی دانشجویان در درس عفونی

1397

آزاده ابراهیم زاده

48

بررسی شیوع ESBL درمیان E.coli های جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری به دو روش فنوتیپی و ژنوتیی و پیگیری درمان بیماران

1397

آزاده ابراهیم زاده

49

بررسی فراوانی و ریسک فاکتور های بروز استئومیلیت در بیماران زخم پای دیابتی در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان ولی عصر(عج)

1397

مسعود ضیائی

50

بررسی میزان آلودگی به ویروس هایJCV وBKV در افراد همودیالیزی دراستان خراسان جنوبی

1397

مسعود ضیائی

51

بررسی میزان عفونت مخفی هپاتیت B در بیماران دیالیزی استان خراسان جنوبی در سال 1397

1397

مسعود ضیائی

52

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان های امام رضا (ع) بیرجند و شهید مطهری تهران در سال 1397

1397

مسعود یوسفی

53

بررسی نقش پروگنوستیک پروکلسیتونین و معیار PSI در بیماران بستری با پنومونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ولیعصر (ع) بیرجند در سال 97-1396

1397

فرشید عابدی

54

بررسی مقایسه ای میکروارگانیسم های ایجاد کننده سپسیس و سپسیس شدید در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی و داخلی بیمارستان ولیعصر بیرجند با دو روش BACTEC و Conventional

1397

فرشید عابدی

55

بررسی مصرف کارباپنم ها در بخش ICU و داخلی بیمارستان ولیعصر (عج) و مقایسه آن با راهنماهای بالینی استاندارد و تاثیر آموزش در استانداردسازی مدیریت مصرف آنها

1397

فرشید عابدی

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/21
تعداد بازدید:
38
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal