مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
طرح جامع تحقیقاتی

طرح جامع تحقیقاتی با عنوان «بررسی وضعیت سلامت و عوامل خطر مرتبط با آن در مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد شهر بیرجند در سال 1398»، با شماره 4850 در تاریخ 16/7/1397 مصوب و به مدت 3 سال با مدیریت مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و همکاری دو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و سوء مصرف مواد ومسمومیت ها اجرا شده است. در این طرح، اطلاعات مرتبط با 1096 بیمار از مراکز MMT و مراکز گذری (DIC) (مطابق پرسشنامه پیوست)، جمع آوری و نمونه های سرم بیماران جهت مطالعات آتی در دمای 80- درجه ذخیره شده است.

در طرح حاضر، برای تعداد 403 نفر، آزمایش­های CBC و FBS و برای تعداد 693 نفر دیگر آزمایش­های  CBC، ALT و AST انجام شده است.

با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از اطلاعات و نمونه های موجود، خواهشمند است پژوهشگران علاقمند لیست عناوین طرحهای پیشنهادی و مقدار نمونه مورد نیاز را حداکثر تا 31/2/1401 به مرکز تحقیقات بیماری های عفونی برای ارزیابی و انتخاب طرح های مناسب تر ارائه نمایید. تا براساس تفاهم نامه پیوست بتوانیم در انجام پروژه های تحقیقاتی شما را یاری نماییم.

لازم به ذکر است طبق برنامه مراکز تحقیقاتی همکار در این پروژه براساس هماهنگی انجام شده طرح های این مراکز با عناوین ذیل در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

 لیست عناوین طرح های پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

1-    بررسی سروپروالانس هپاتیت B در مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد شهر بیرجند

2-    بررسی سروپروالانس هپاتیت Cدر مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد شهر بیرجند در سال1397

3-    بررسی سروپروالانسHTLV-1درمراجعین به مراکز سوءمصرف مواد شهر بیرجند

4-    بررسی سروپروالانس HIV درمراجعین به مراکز سوءمصرف مواد شهر بیرجند

5-    بررسی ژنوتایپ های HCV در معتادین سروپازتیو مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر بیرجند

6-     بررسی ژنوتایپ ها و موتاسیونهای مقاوم به درمان HBV در گردش در جامعه، در مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد در شهر بیرجند

7-    بررسی میزان موتاسییونهای مقاومت دارویی خودبخود بوجود آمده نسبت به داروهای DAA مهار کننده HCV در مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد، در شهر بیرجند

8-    بررسی شیوع عفونت مخفی هپاتیتB (OBI) و عفونت مخفی هپاتیت C(OCI)و در مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد، در شهر بیرجند

9-    اثر سوء مصرف مواد بر سیستم ایمنی مصرف کنندگان مواد

10-                        بررسی سرواپیدمیولوژی انگل توکسوپلاسماگوندی در افراد با سابقه سوء مصرف مواد مخدر

11-                        بررسی اثر مصرف استاتین ها در ترک اعتیاد

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1-    بررسی علل بازگشت به اعتیاد از دیدگاه مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد شهر بیرجند در سال 1398: یک مطالعه کیفی

2-    بررسی سابقه رابطه جنسی نامشروع، زندان، خالکوبی، حجامت و تزریق خون با اطلاعات دموگرافیک و سابقه پزشکی در مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد شهر بیرجند در سال 1398: یک مطالعه مقطعی

3-    بررسی سابقه اعتیاد به انواع مواد مخدر و ارتبط آن با اطلاعات دموگرافیک و سابقه پزشکی در مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد شهر بیرجند در سال 1398: یک مطالعه مقطعی

4-    بررسی دلایل انگیزشی برای ترک اعتیاد یا بهبودی از دیدگاه مراجعین به مراکز سوء مصرف مواد شهر بیرجند در سال 1398: یک مطالعه کیفی

5-    عوامل مرتبط با عود مصرف یا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر

6-     عوامل مرتبط با عدم مصرف یا بهبود  از سوء مصرف مواد مخدر

7-    تسهیل کننده ها و بازدارنده های بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر

مرکز تحقیقات مسمومیتها و سوء مصرف مواد

1-    بررسی قدرت آنتی اکسیدانی توتال پلاسما در مراجعین به مراکز سوءمصرف مواد شهر بیرجند

2-    بررسی وضعیت سیستم ایمنی ذاتی در مراجعین به مراکز سوءمصرف مواد شهر بیرجند از منظر فعالیت همولیتیکی سیستم کمپلمان،سطح کمپلانهای c3 و c4 و کنتروفورز پروتئین های سرم

3-    ارزیابی وضعیت سیستم ایمنی اکتسابی در مراجعین به مراکز سوءمصرف مواد شهربیرجند از منظر اندازه گیری سطح ایزوتپ های ایمونوگلوبولین ها

4-    تاثیر سوءمصرف مواد مخدر بر پارامترهای مربوط به شمارش کامل سلول های خونی در مراجعین به مراکز سوءمصرف مواد شهر بیرجند

5-    پیش بینی نوع ماده ی مصرفی (هروئین یا تریاک) در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر بیرجند با استفاده از ماشین لرنینگ

6-     بررسی شانس موفقیت ترک مواد مخدر با استفاده از ماشین لرنینگ در مراجعین مراکز ترک اعتیاد شهر بیرجند

7-    تعیین زمان شروع مجدد مصرف مواد با استفاده از time series در افراد با سابقه ی ترک مکرر مواد

8-    پیش بینی سن شروع مصرف مواد با استفاده از فاکتورهای مختلف از طریق ماشین لرنینگ

 

 
پرسشنامه
منبع:
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
تعداد بازدید:
89
تاریخ:
1401/02/06
Powered by DorsaPortal